Waarom een aparte medicijnkoelkast?

Patiëntveiligheid staat voorop bij het bewaren van medicijnen en vaccins. Producten moeten op de juiste wijze, dus ook op de juiste temperatuur, worden bewaard.

Waarom medicijnen gekoeld bewaren?

Medicijnen kunnen bij te warme of te koude temperaturen onbruikbaar worden. Zo verliest insuline bijvoorbeeld haar werking als het bevroren is geweest. De fabrikant geeft aan op welke temperatuur een medicijn bewaard moet worden. Dit verschilt uiteraard per product.
 
Het RIVM schrijft voor dat men vaccins in het donker moet bewaren op een temperatuur tussen +2 graden en +8 graden. Voor de hele weg van productie tot toediening geldt de cold chain. Het vaccin moet al die tijd op temperatuur worden gehouden.
 
De toezichthoudend apotheker en de Inspectie voor de Volksgezondheid kunnen de gekoelde opslag van medicijnen en vaccins controleren en op elk moment een validatierapport opvragen. Zo'n rapport toont aan dat de temperatuur in de koelkast constant binnen de grenzen is gebleven en legt uit hoe dit is vastgesteld. 

Afbreukrisico van een ondeugdelijke medicijnkoelkast

Een gemiddelde verpleegafdeling of een gemiddelde huisarts heeft voor 2.000 tot 3.000 euro in de koelkast liggen aan insuline, griepvaccins, reizigersvaccins en andere medische producten die absoluut gekoeld bewaard moeten blijven. Zodra die temperatuur onbedoeld oploopt of verder daalt dient, met het oog op de patiëntveiligheid, de hele voorraad weggegooid te worden. Dat kost dus een paar duizend euro per keer. Om nog maar niet te spreken van de mogelijke gevolgen voor de veilgiheid van de cliënt of de patiënt als die de producten dan toch nog krijgt toegediend. 

Wat is een betrouwbare medicijnkoelkast?

Bij het bewaren van medicijnen en vaccins kan de juiste temperatuur, en dus een betrouwbare koelkast, van levensbelang zijn. Er is een aantal redenen om te kiezen voor een professionele medicijnkoelkast in plaats van een keukenkoelkast:

 • Een keukenkoelkast heeft niet overal gegarandeerd dezelfde temperatuur. Het kan tegen de achterwand -5 graden zijn en op het zelfde moment in het botervak +15 graden. In een medicijnkoelkast is de temperatuur wel overal gelijk.
 • Bij een medicijnkoelkast kan de fabrikant de gewenste minimum- en maximumtemperatuur nauwkeurig instellen binnen een range van +4 tot +15 graden.
 • Een medicijnkoelkast heeft een alarmsysteem. Mocht er een stroomstoring optreden waardoor de temperatuur buiten de range dreigt te komen, dan treedt een optisch en een akoestisch alarm in werking. Het alarmbericht kan men desgewenst ook per e-mail of SMS ontvangen.
 • Het alarmsysteem gaat gepaard met een registratiesysteem. Dat houdt de hoogste, de laagste en de gemiddelde temperatuur bij, alsmede de duur van het alarm.
 • Ook is een temperatuurrecorder mogelijk die het verloop van de temperatuur continu bijhoudt en print op weekschijven.

Een medicijnkoelkast is duurder dan een huishoudkoelkast. Het prijsverschil zit vooral in de kwaliteit van de thermostaat en van het isolatiemateriaal. 

Wat zegt de DIN 58345 norm voor medicijnkoelkasten?

De Nederlandse wetgever stelt geen specifieke eisen aan een medicijnkoelkast. Maar in de praktijk wordt in Nederland uitgegaan van de Duitse norm DIN 58345. De belangrijkste DIN 58345 bepalingen zijn:
 • Bedrijfstemperatuur van de koelkast: +2 tot +8 graden bij een omgevingstemperatuur van +10 tot +35 graden.
 • Akoestisch en optisch alarm zodra de temperatuur lager wordt dan +2 graden of hoger dan +8 graden. Het akoestisch alarm moet onderdrukt kunnen worden.
 • Bij stroomuitval moet minimaal 12 uur lang een geluidssignaal worden gegeven. Onderdrukking van dit signaal moet mogelijk zijn.
  Ook moet duidelijk zijn hoe lang het - in geval van een stroomstoring - bij een omgevingstemperatuur van +25 graden duurt voordat de binnentemperatuur van +5 graden is opgelopen naar +10 graden (de zogenaamde hold over tijd).
 • De koelkast moet zo zijn uitgevoerd dat desgewenst, ter controle van de bedrijfstemperatuur, het temperatuurverloop geregistreerd kan worden.
 • De planken en laden moeten makkelijk uitneembaar zijn zonder risico van verwonding.
 • De koelkast moet makkelijk kunnen worden schoongemaakt en gedesinfecteerd. Binnen- en buitenzijde moeten bestand zijn tegen water, schoonmaak- en desinfecteermiddelen. Ook moet het materiaal beschermd zijn tegen corrosie.
 • Afsluitbare deur zodat onbevoegden de medicijnkoelkast niet kunnen openen.
 • Maximaal 60 dBA geluidsemissie. 
Bekijk ons assortiment medicijnkoelkasten op onze website.